صفحه اصلی
آموزش
مدیران گروه
زیست شناسی سلولی و مولکولی

زیست شناسی سلولی و مولکولی

 

 

 نام و نام خانوادگی  

 دکتر سعیده قضایی

 مدرک تحصیلی

 علوم سلولی و مولکولی

 دانشگاه محل اخذ مدرک

 دانشگاه مازندران

 پست الکترونیک

  Ghazaeys@kub.ac.ir

 

 

 فایل ها

 رزومه    حجم فايل:  216.07 KB
 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: