صفحه اصلی
آموزش
مدیران گروه
زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات عربی

نا

نام و نام خانوادگی 

 دکتر محمد غفوری‌فر

 مدرک تحصیلی

 دکتری زبان و ادبیات عربی

 دانشگاه محل اخذ مدرک

دانشگاه حکیم سبزواری

 پست الکترونیک

 m.ghafurifar65@gmail.com

 

 

 

 

 فایل ها

 رزومه    حجم فايل:  121.51 KB
 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: