تغذیه

اطلاعیه مهم:

با توجه به حذف کارتخوان مشکی، دانشجویانی که در مهلت مقرر اقدام به تعریف کارت دانشجویی خود به دستگاه کارتخوان جدید ننموده‌اند، می‌توانند با به همراه داشتن کارت دانشجویی به امور دانشجویی (اتاق 309 خانم دولخانی) مراجعه نمایند.

کد فراموشی

تحویل غذای دانشجو فقط با ارائه کارت دانشجویی خواهد بود لذا چنانچه دانشجویی کارت خود را به همراه نداشته باشد جهت دریافت غذا می‌بایست به پورتال خود مراجعه نموده و کد فراموشی دریافت نماید.

·        کد فراموشی فقط توسط دانشجو و از طریق پرتال وی قابل ارائه می‌باشد.

·        هزینه دریافت کد فراموشی مبلغ 5.000 ريال می‌باشد که از حساب تغذیه دانشجو کسر خواهد شد.

·        دریافت کد فراموشی برای وعده نهار و شام در همان روز قابل استفاده است لذا چنانچه دانشجو چند روز متوالی کارت خود را به همراه نداشته باشد به ازای هر روز دریافت کد فراموشی الزامی می‌باشد.

ساعت توزیع غذاها

وعده غذایی

عادی

روز فروش

نهار

11:30 الی 13:30

13:30 الی 13:45

شام

18:00 الی 19:30

19:30 الی 19:45

قیمت/هزینه

جریمه عدم تحویل: چنانچه دانشجویی غذای خود را رزرو نماید ولی در ساعت مقرر برای دریافت آن مراجعه نکند مبلغ 10.000 ريال جریمه خواهد شد.

قیمت غذای روزفروش در وعده نهار 15.000 ريال و شام مبلغ 10.000 ريال می‌باشد.

قیمت غذای عادی در زمان رزرو غذا با توجه به نوع آن (کبابی، خورشتی و ... ) در پرتال دانشجو مشخص می‌باشد.

مهلت رزرو غذا

دانشجو می‌تواند از بامداد روز شنبه لغایت ساعت 12:00 ظهر روز چهارشنبه غذای خود را برای هفته آتی رزرو نماید لذا دانشجویان در هفته جاری می‌بایست در مهلت مقرر اقدام به رزرو غذای خود برای هفته آینده نمایند.

 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: