انجمن های ورزشی

انجمن ورزشی دانشجویی نهادی است دانشجویی که به منظور هماهنگ نمودن فعالیتهای خودجوش ورزش دانشجویان و با عضویت دانشجویان علاقمند به فعالیتهای ورزشی ، در سطح خوابگاه یا دانشکده در راستای سیاستهای وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری تشکیل می گردند .

اعضای انجمن ورزشی دانشگاه کوثر  :

1- زهرا صدیقی راز

2- هاجر شفیعی

3- شقایق جهان بین

4- فاطمه راعی

5- نسرین پور رمضان

 فایل ها

 آئین نامه انجمن ورزشی    حجم فايل:  149.46 KB

 تصاوير

 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: