اداره تربیت بدنی

اداره تربیت بدنی

-         اداره کلیه امور تربیت بدنی دانشجویان دانشگاه

-         برنامه ریزی برای برگزاری المپیادهای ورزشی و جشنواره­ های ورزشی درون دانشگاهی.

-         انتخاب مربیان ورزش برای رشته ­های مختلف ورزشی فعال در طول سال تحصیلی.

-         نظارت بر عملکرد مربیان ورزشی و کنترل کارکرد آنها.

-         اجرای سیاست­ ها و خط مشی ­های تعیین شده در خصوص فعالیت­ های ورزشی.

-         برنامه­ ریزی و تنظیم برنامه­ های ورزشی دانشجویان و کارکنان و نظارت بر حسن اجرای آنها.

-         ایجاد تسهیلات لازم و همچنین تشویق و ترغیب دانشجویان و کارکنان دانشگاه جهت شرکت در فعالیت­های ورزشی.

-         پیش­بینی و نظارت بر تهیه وسایل ورزشی مورد نیاز دانشجویان و کارکنان.

-         برگزاری مسابقات ورزشی و نظارت بر حسن اجرای آنها.

-         ارزشیابی کار دانشجویان در مورد واحد ورزشی از طریق انجام آزمون ­های لازم.

-         فراهم آوردن تسهلات لازم برای گسترش و تعمیم رشته ­های مختلف ورزشی در دانشگاه.

-         پیشنهاد برنامه ­های لازم به شورای ورزشی و تنظیم صورتجلسات آن و اجرای برنامه­ های مربوط.

-         انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: