صفحه اصلی
آموزش
مدیريت آموزش

مدیريت آموزش

مدیر آموزش

دکتر اعظم سبحانی

مرتبه علمی: استادیار

 پست الکترونیک:

sobhani@kub.ac.ir
بخشی از وظایف و اختیارات

            - نظارت بر اجراي مقررات آيين نامه ها و مصوبه هاي آموزشي درمقطع كارشناسي و ارائه ي پيشنهادهاي لازم به شوراي آموزشي دانشگاه

            -رسیدگی به مشکلات دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و برآورد نارسائی های آیین نامه ‌ها و مصوبات و پیشنهاد‌ راه حل به معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه

            برنامه ريزي براي ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سراسري-

            امورمربوط به مهماني و انتقالي دانشجويان درمقطع كارشناسي-

            بررسي گواهي هاي پزشكي دانشجويان بيمار در جلسه كميسيون پزشكي-

            فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت تسريع در روند امورآموزشي دانشجويان-

            -بررسي درخواست ايجاد رشته و يا گروه جديد جهت طرح در شورای آموزشی دانشگاه

            -بررسي پرونده دانشجويان جهت طرح درکمیسیون پزشکی و شوراي آموزشي

            -مكاتبه با دفترگسترش جهت أخذ مجوز ايجاد رشته جديد - بررسي ظرفيت دانشكده ها جهت پذيرش دانشجو

            -برگزاري جلسات با راهبر سيستم و مسئول آمار دانشگاه - تهيه آمار رشته هاي تحصيلي

            -ابلاغ مصوبات شوراي آموزشي - بررسي و رفع اشكال كارنامه دانشجويان بر اساس مقررات مربوطه

            -انجام مذاكرات و راهنمايي دانشجويان در موارد ارجاعي

            -پیشنهاد تقويم آموزشي جهت تصویب در شورای آموزشی دانشگاه

             -انجام اقدامات لازم در زمينه تعيين تاريخ امتحانات هر ترم با همكاري دانشكده ها و نظارت بر حسن اجراي آن

            - حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان

            -بررسی و مطالعه در مورد روشهای شناسایی استعداد‌های درخشان

            -حمایت مادی و معنوی از استعداد‌های درخشان

            -ارائه گزارش عملکرد سالانه به شورای هدایت استعداد‌های درخشان

            ……و

 فایل ها

 رزومه    حجم فايل:  219.26 KB
 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: