صفحه اصلی
اخبار دانشگاه

برگزاري مسابقه کتايخواني با عنوان "وصیت نامه سیاسی - اجتماعی امام خمینی (ره)"

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، به مناسبت بزرگداشت سیره حضرت امام خمینی (ره) و یادسپاری قیام خونین 15 خرداد، امور فرهنگی دانشگاه در مورخ 97/03/13 مسابقه کتابخوانی با عنوان «وصیت نامه سیاسی - اجتماعی امام خمینی (ره)» را در سالن اجتماعات دانشگاه برگزار نمود   .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .
 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: