حسابداری

 

نام ونام خانوادگی

معصومه شهسواری

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد حسابداری

دانشگاه محل اخذ مدرک

دانشگاه مازندران

پست الکترونیک

m.shahsavari @ kub.ac.ir

 

 فایل ها

 رزومه    حجم فايل:  243.02 KB
 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: