حسابداري

«هوالحسیب»

نوشتار حاضر در سه قسمت تنظیم گردیده است:

بخش اول: مشخصات کلی دوره کارشناسی رشته حسابداری

بخش دوم: برنامه درسی دوره کارشناسی رشته حسابداری

بخش سوم: برنامه زمان بندی ترم به ترم رشته حسابداری (ورودی 95 به بعد) دانشگاه کوثر

در ادامه به تشریح هریک از بخش­های فوق پرداخته می­شود.

 

بخش اول: مشخصات کلی

رشته: حسابداری

دوره: کارشناسی

گروه: علوم انسانی

 

مقدمه
تغییرات سریع جامعه امروزی حسابداری یا "زبان تجارت" را که در ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات اساسی اقتصادی در موسسات مختلف مورد استفاده میباشد. بسیار پیچیده کرده است کرده است. تصمیم گیری صحیح و دقیق تربر مبنای اطلاعات قابل اعتماد برای توزیع مطلوب و استفاده از منابع کمیاب ملی بسیار ضروری به نظر می رسد. بنابراین حسابداری نقش مهمی را در سیستم اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ایفاء می کند.

در دنیای متغیر بازرگانی و صنعت نقش حسابداری عملاً و به تدریج تکامل پیدا کرده و علاوه بر وظیفه کنترل که نتیجه بسیار طبیعی کار حسابداری است، در مسائل برنامه ریزی بازرگانی و پیش بینی های اقتصادی نیز نقش مهمی را بر عهده گرفته است.

در دنیای متغیر بازرگانی و صنعت نقش حسابداری عملاً و به تدریج تکامل پیدا کرده و علاوه بر وظیفه کنترل که نتیجه بسیار طبیعی کار حسابداری است، در مسائل برنامه ریزی بازرگانی و پیش بینی های اقتصادی نیز نقش مهمی را بر عهده گرفته است. بر این اساس برنامه آموزشی دوره کارشناسی حسابداری در کمیته برنامه ریزی علم اداره و مدیریت گروه علوم انسانی ستاد انقلاب فرهنگی تهیه و تدوین یافته است مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس این دوره به شرح زیر به تصویب رسیده است.

تعریف و هدف

دوره کارشناسی رشته حسابداری یکی از رشته­های آموزش عالی است که هدف آن آموزش و تربیت متخصصان و کارشناسان حسابداری و حسابرسی است.

وظایف مدیریت در مؤسسات اقتصادی با برنامه ریزی شروع و با کنترل و نظارت خاتمه پیدا می­کند. برنامه ریزی و کنترل موجب می­شود که منابع مالی و نیروی انسانی به طور هماهنگ در طرق سودمند در جامعه به کار افتد و حداکثر کارائی حاصل گردد.

سیستم حسابداری نقش مؤثری در برنامه ریزی و کنترل عملیات مؤسسات اقتصادی جامعه ایفاء می­کند. حسابداری نه تنها اطلاعاتی را که مبنای تنظیم طرح­ها و برنامه­ها ست در اختیار مدیریت قرار می­دهد، بلکه اطلاعات لازم در مورد چگونگی اجرای این طرح-ها و برنامه­ها را نیز گردآوری می­کند و مدیریت می­تواند با تجزیه و تحلی دقیق آن­ها چگونگی اجرای عملیات را مورد ارزیابی قرار دهد و علل عدم کارایی را کشف کند و در هر مورد تصمیمات مقتضی اتخاذ نماید.

 

نقش و توانایی

فارغ التحصیلان دوره کارشناسی رشته حسابداری توانائی لازم در احراز مشاغل و ایفای نقشهای زیر را دارند.

1.         انجام کلیه امور حسابداری در مؤسسات بازرگانی، بانک‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی

2.         تصدی کلیه امور حسابداری در مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها

3.         اشتغال به حرفه حسابرسی در مؤسسات حسابرسی.

4.         طرح و اجرای سیستم‌های مالی در مؤسسات بازرگانی و صنعتی

5.         فارغ التحصیلان این دوره پس از کسب تجربه کافی می‌تواند در سطوح مختلف مدیریت مالی و حسابداری و حسابرسی انجام وظیفه نمایند.

 

ضرورت و اهمیت

ضروت و اهمیت دوره کارشناسی حسابداری با توجه به نکات زیر به خوبی آشکار می­گردد:

1.         آشفتگی و نابسامانی دروضع مالی بسیاری از مؤسسات بازرگانی تولیدی، دولتی و شهرداری­ها و بخصوص صنایع ملی شده و عدم امکان ارائه گزارش‌های مالی صحیحح و به موقع در این مؤسسات که ناشی از کمبود حسابداران متخصص میباشد.

2.         عدم توانائی مؤسسات حسابرسی بخصوص مؤسسات حسابرسی وابسته به دولت در رسیدگی به گزارش‌های مالی واحدهای اقتصادی به علت کمبود حسابداران تحصیل کرده در حرفه حسابرسی که در سال‌های اخیر موجب وقفه یا تأخیر در امر رسیدگی گردیده است.

3.         نارسائی در امر آموزش حسابداری در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش فنی و حرفهای و رشته‌های خدمات در وزارت آموزش و پرورش به علت کمبود استادان و دبیران تحصیل کرده و کارآزموده.

4.         برنامه ریزی و کنترل عملیات بازرگانی، تولیدی و دولتی عموماً با کمک حسابداران و کارشناسان مالی تحصیل کرده امکان پذیر می‌باشد و در بسیاری از موارد کمبود این‌گونه افراد انجام کار برنامه ریزی و کنترل عملیات را به عهده تاخیر انداخته است.

تردیدی نیست که تربیت کارشناسان حسابداری در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در کوتاه مدت و بلند مدت می‌تواند بسیاری از کمبودها و نارسائی‌های فوق را جبران نماید.


 

بخش دوم: برنامه درسی دوره کارشناسی رشته حسابداری

دروس عمومی

 

نام درس

واحد

پیشنیاز

 

  زبان فارسی

3

-

 

  زبان انگلیسی

3

-

 

  تربیت بدنی 1

1

-

 

  ورزش 1

1

-

 

  دانش خانواده و جمعیت

2

-

 

مجموعه دروس معارف اسلامی

 

 ا ندیشه اسلامی 1 (مبدأو معاد)

2

 مجموعه دروس مبانی نظری اسلام گذراندن 4 واحد الزامی است.

 

 اندیشه اسلامی 2 (نبوت و امامت)

2

 

  انسان در اسلام

2

 

 حقوق اجتماعی و سیاسی اسلام

2

 

فلسفه اخلاق

2

مجموعه دروس اخلاق اسلامی گذراندن 2 واحد الزامی است.

 

اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

2

 

آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

2

 

عرفان عملی اسلامی

2

 

اخلاق خانواده

2

 

 انقلاب اسلامی ایران

2

مجموعه دروس انقلاب اسلامی گذراندن 2 واحد الزامی است.

 

آشنایی با قانون اساسی

2

 

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

2

 

تاریخ امامت

2

مجموعه دروس تاریخ و تمدن اسلامی، گذراندن 2 واحد الزامی است.

 

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

2

 

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

 

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

2

گذراندن 2 واحد الزامی است.

 

تفسیر موضوعی قرآن

2

 

جمع

22

 

 

دروس اصلی و تخصصی

نام درس

 واحد

پیشنیاز

اصول حسابداری 1

4

-

اصول حسابداری 2

4

اصول حسابداری1

اصول حسابداری 3

4

اصول حسابداری2

حسابداری میانه 1

4

اصول حسابداری 3

حسابداری میانه 2

4

حسابداری میانه 1

حسابداری پیشرفته 1

3

حسابداری میانه 2

حسابداری پیشرفته 2

3

حسابداری پیشرفته 1

حسابداری صنعتی 1

3

اصول حسابداری 3

حسابداری صنعتی 2

3

حسابداری صنعتی 1

حسابداری صنعتی 3

3

حسابداری صنعتی 2

حسابرسی 1

3

اصول حسابداری 3

حسابرسی 2

3

حسابرسی 1

زبان خارجی 3

2

زبان انگلیسی

زبان خارجی 4

2

زبان خارجی 3

حسابداری و حسابرسی دولتی

4

اصول حسابداری 1 + اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی

حسابداری مالیاتی

2

حقوق بازرگانی + اصول حسابداری 2

اصول تنظیم و کنترل بودجه

3

مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت‌ها

مدیریت مالی 1

3

حسابداری صنعتی 1

مدیریت مالی 2

3

مدیریت مالی 1

مباحث جاری در حسابداری

2

در سال آخر

جمع

62

 
           

 

دروس پایه

نام دروس

تعداد واحد

پیشنیاز

روانشناسی عمومی

3

-

مبانی جامعه شناسی

3

-

اصول علم اقتصاد (1)

3

-

اصول علم اقتصاد (2)

3

اصول علم اقتصاد (1)

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

3

اصول علم اقتصاد (2)

  ریاضیات پایه و مقدمات آمار

3

-

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

3

ریاضیات پایه و مقدمات آمار

آمار و کاربرد آن در مدیریت

4

ریاضیات پایه و مقدمات آمار

پژوهش عملیاتی 1

3

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت + آمار و کاربرد آن در مدیریت

پژوهش عملیاتی 2

3

پژوهش عملیاتی 1

پول و ارز و بانکداری

3

اصول علم اقتصاد (2)

مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت‌ها

3

اصول علم اقتصاد (2)

حقوق بازرگانی

3

-

مدیریت تولید

3

آمار و کاربرد آن در مدیریت

مبانی سازمان و مدیریت

3

-

مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت

2

سال دوم

روش های تحقیق و مأخذ شناسی

2

  ریاضیات پایه و مقدمات آمار

جمع

52

 

 

دروس اختیاری

 

آشنایی با دفاع مقدس

2

-

 
 

 

بخش سوم: برنامه زمان بندی ترم به ترم رشته حسابداری (ورودی 95 به بعد)

 

ترم 1

       

 

 

کد درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

پیشنیاز

 

 

203019

اصول حسابداری 1

اصلی و تخصصی

4

-

 

 

203006

اصول علم اقتصاد (1)

پایه

3

-

 

 

203007

ریاضیات پایه و مقدمات آمار

پایه

3

-

 

 

203040

حقوق بازرگانی

پایه

3

-

 

 

403005

زبان فارسی

عمومی

3

-

 

 

403003

اندیشه اسلامی 1 (مبدأ و معاد)

عمومی

2

-

 

 

 

جمع

 

18

 

 

 
         

 

 

ترم 2

       

 

 

کد درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

پیشنیاز

 

 

203010

اصول حسابداری 2

اصلی و تخصصی

4

اصول حسابداری 1

 

 

203014

روانشناسی عمومی

پایه

3

-

 

 

203024

اصول علم اقتصاد (2)

پایه

3

اصول علم اقتصاد (1)

 

 

203021

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

پایه

3

ریاضیات پایه و مقدمات آمار

 

 

203023

آمار و کاربرد آن در مدیریت

پایه

4

  ریاضیات پایه و مقدمات آمار

 

 

403001

تربیت بدنی 1

عمومی

1

-

 

 

40300

اندیشه اسلامی 2 - نبوت و امامت (یا یکی دیگر از دروس مجموعه مبانی نظری اسلام)

عمومی

2

اندیشه اسلامی 1 (مبدأ و معاد)

 

 

 

جمع

 

20

 

 

 
         

 

 

ترم 3

       

 

 

کد درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

پیشنیاز

 

 

203022

اصول حسابداری 3

اصلی و تخصصی

4

اصول حسابداری 2

 

 

203057

حسابداری مالیاتی

اصلی و تخصصی

2

اصول حسابداری 2 + حقوق بازرگانی

 

 

203032

مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت‌ها

پایه

3

اصول علم اقتصاد (2)

 

 

203005

مبانی سازمان و مدیریت

پایه

3

-

 

 

203028

پژوهش عملیاتی 1

پایه

3

  ریاضیات پایه و مقدمات آمار + آمار و کاربرد آن در مدیریت

 

 

403006

زبان انگلیسی

عمومی

3

-

 

 

403046

آیین زندگی - اخلاق کاربردی (یا یکی دیگر از دروس مجموعه اخلاق اسلامی)

عمومی

2

-

 

 

 

جمع

 

20

 

 

 
         

 

 

ترم 4

       

 

 

کد درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

پیشنیاز

 

 

203029

حسابداری میانه 1

اصلی و تخصصی

4

اصول حسابداری 3

 

 

203027

حسابداری صنعتی 1

اصلی و تخصصی

3

اصول حسابداری 3

 

 

203026

زبان خارجی 3

اصلی و تخصصی

2

زبان انگلیسی

 

 

203039

پژوهش عملیاتی 2

پایه

3

پژوهش عملیاتی 1

 

 

203025

مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت

پایه

3

سال دوم

 

 

203033

مبانی جامعه شناسی

پایه

3

-

 

 

403025

تاریخ امامت (یا یکی دیگر از دروس مجموعه تاریخ و تمدن اسلامی)

عمومی

2

-

 

 

 

جمع

 

20

 

 

 
         

 

 

ترم 5

       

 

 

کد درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

پیشنیاز

 

 

203041

حسابداری میانه 2

اصلی و تخصصی

4

حسابداری میانه 1

 

 

203043

حسابداری صنعتی 2

اصلی و تخصصی

3

حسابداری صنعتی 1

 

 

203030

زبان خارجی 4

اصلی و تخصصی

2

زبان خارجی 3

 

 

203042

مدیریت مالی 1

اصلی و تخصصی

3

حسابداری صنعتی 1

 

 

203049

اصول تنظیم و کنترل بودجه

اصلی و تخصصی

3

مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها

 

 

203044

پول و ارز و بانکداری

پایه

3

اصول علم اقتصاد (2) "یا" سال سوم

 

 

403059

تفسیر موضوعی نهج البلاغه (یا یکی از دروس مجموعه آشنایی با منابع اسلامی)

عمومی

2

-

 

 

 

جمع

 

20

 

 

 
         

 

 

ترم 6

       

 

 

کد درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

پیشنیاز

 

 

203047

حسابداری پیشرفته 1

اصلی و تخصصی

3

حسابداری میانه 2

 

 

203045

حسابداری صنعتی 3

اصلی و تخصصی

3

حسابداری صنعتی 2

 

 

203048

حسابرسی1

اصلی و تخصصی

3

اصول حسابداری 1

 

 

203046

مدیریت مالی 2

اصلی و تخصصی

3

مدیریت مالی 1

 

 

203054

حسابداری و حسابرسی دولتی

اصلی و تخصصی

4

اصول تنظیم و کنترل بودجه + اصول حسابداری 1

 

 

203031

مدیریت تولید

پایه

3

آمار و کاربرد آن در مدیریت

 

 

403002

ورزش 1

عمومی

1

تربیت بدنی 1

 

 

 

جمع

 

20

 

 

 
         

 

 

 

ترم7

       

 

 

کد درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

پیشنیاز

 

 

203050

حسابداری پیشرفته 2

اصلی و تخصصی

3

حسابداری پیشرفته 1

 

 

203048

حسابرسی 2

اصلی و تخصصی

3

حسابرسی 1

 

 

203036

مباحث جاری در حسابداری

اصلی و تخصصی

2

ترم آخر

 

 

203023

دانش خانواده و جمعیت

عمومی

2

-

 

 

203056

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

پایه

3

اصول علم اقتصاد (2)

 

 

203051

روش های تحقیق و مآخذ شناسی

پایه

3

  ریاضیات پایه و مقدمات آمار

 

 

403022

انقلاب اسلامی ایران (یا  یکی دیگر از دروس مجموعه انقلاب اسلامی)

عمومی

2

-

 

 

 

جمع

 

18

 

 

 

 

       

 

 

تذکرات مهم:

     

 

 

 

1. برنامه زمانبندی برای کلیه دانشجویان تنظیم گردیده و رعایت انتخاب دروس بر این اساس الزامی است.

 

 

2. رعایت پیشنیاز توسط دانشجو الزامی است (بجز مواردی که دانشجو ترم آخر باشد یا یکبار در درس پیشنیاز نمره قبولی کسب ننماید که می تواند همنیاز گردد)

 

 

3. درس آشنایی با دفاع مقدس به ارزش 2 واحد، درس اختیاری می باشد و دانشجو می تواند به عنوان مازاد بر سقف واحدهای درسی در هر نیمسال این درس را اخذ نماید .

 

 

 
         

 

 
             

 

 

 

 

 

 


22 واحد

عمومی

52 واحد

پایه

62 واحد

اصلی و تخصصی

2 واحد

اختیاری

 

 فایل ها

 چارت درسي رشته حسابداري    حجم فايل:  265.46 KB
 سر فصل دروس رشته حسابداري    حجم فايل:  1468.8 KB
 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: