اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه کوثر(ویژه خواهران) 97-98در سال تحصیلی

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه کوثر(ویژه خواهران)
97-98 در سال تحصیلی

 فایل ها

     حجم فايل:  63.53 KB
     حجم فايل:  57.71 KB
     حجم فايل:  52.2 KB
     حجم فايل:  56.07 KB
 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: